jueves, 15 de marzo de 2012

Han må ut fordi hun studerer

Les transcribo esta noticia que apareció el domingo en el diario... Pretendo traducirla después, pero por mientras pueden usar el traductor de Google, que da una versión bastante cercana a lo que en verdad dice... Al ver casos como este, tan similares y tan cerca de Stavanger, es cuando nos entra el miedo de que, quizás, tendremos que decir hasta pronto nuevamente.

Viktor Veliaj og Synne Landa har vært gift siden 2009, men fordi hun tjener for lite, får ikke han flytte til Norge.
I fire år har ektefelle Viktor Veliaj og Synne Landa sett hverandre noen uker om gangen. 
De giftet seg 27. oktober 2009. Han bor i Albania. Hun bor på Madla. De møttes på Kreta i 2008 og giftet seg fire dager før hun fylte 20. 
Torsdag reiste han tilbake til Albania, for da var hans tilmålte periode på 90 dager i Norge over. Dette er den tredje tremånedersperioden hans i kongeriket. Til sommeren kan han komme tilbake igjen for nye 90 dager. Paret har bodd sammen i vekselvis Norge og Hellas siden de møttes. 
 - Avskjeden på flyplassen blir verre for hver gang, sier Synne. Hun håper at deres historie kan hjelpe andre i samme situasjon.
Skjerpede regler
Den nye utlendingsloven begynte å virke fra 1. januar 2010 og skjerpet reglene for familiegjenforening. Utlendingsdirektoratet (UDI) krever at den norske ektefellen kan forsørge dem begge. Hensikten er at den som kommer til Norge, ikke skal trenge støtte fra det offentlige.
Kravet i slike saker er dokumentert inntekt på statens lønnstrinn 8, omtrent 232.000 kroner, også for året før det søkes om familieinnvandring. Dette kalles underholdskrav. Det hjelper ikke at Synnes far har garantert for dem økonomisk. Det er hennes inntekt som teller. Nå studerer Synne første avdeling jus. 
UDI har avvist saken deres, selv om Synne og Viktor peker på at saken falt mellom to stoler da reglene ble endret midt i søknadsprosessen deres. Ekteparet klaget avgjørelsen inn for Utlendingsnemnda (UNE), men har ennå ikke fått svar. Brev til justisdepartementet har heller ikke ført fram. 
Seriøse 
Synne Landa forstår at det stilles krav til inntekt for den som vil hente ektefellen til Norge, men mener de bør endres for studenter. At de har levd på denne måten i to og et halvt år, viser at forholdet deres er seriøst, understreker de. 
 - Hvor lenge kan dere leve på denne måten, 90 dager om gangen? 
- Jeg har hele livet. For min del hadde jo det enkleste vært å avslutte forholdet, men det er jo ikke snakk om hva som er mest praktisk her. Det er han jeg skal ha!
Tjener for lite 
Snorre Sæther er områdeleder for familieinnvandring i UDI og bekrefter at Synne Landa tjener for lite til at mannen får bosette seg i Norge. 
 - Vil ikke inntektskravet i stor grad ramme unge? 
- Det har jeg ikke nok erfaring til å uttale meg om. De fleste som er i fulltidsjobb, vil oppfylle kravet, sier han. 
"Paret ber om unntak fra underholdskravet på grunn av sterke menneskelige hensyn. Svært tungtveiende grunner anses ikke å foreligge i denne saken", skriver UDI. Hva regnes som svært tungtveiende grunner? 
- Det finnes en snever unntaksbestemmelse for å gjøre unntak fra underholdskravet. Unntak kan gjøres etter en konkret og individuell vurdering hvor det finnes særling tungtveiende grunner som skiller saken fra andre saker. Å være gift er i seg selv ikke en slik tungtveiende grunn i utlendingsrettslig forstand, da dette gjelder alle søknader om familieinnvandring med en ektefelle. 
 - Det står også i UDIs begrunnelse at søkeren ikke har særlig tilknytning til Norge. Han er gift med en kvinne som bor i Norge. Hva regnes som særlig tilknytning? 
- En slik tilknytning kan for eksempel være at søkeren tidligere har hatt et langvarig lovlig opphold i Norge gjennom flere år. Det å være gift med en nordmann er i seg selv ikke nok til å falle inn under den juridiske forståelsen av særlig tilknytning. Skulle vi gjort unntak for hele denne store gruppen søkere, ville det ikke lenger være et unntak, men en hovedregel, sier Snorre Sæther. 
 - Hvilket råd har du til Synne og Viktor? 
- Hun må oppfylle underholdskravet. Hun må ha en inntekt på til sammen 232.000 kroner, gjerne i en kombinasjon av studielån og arbeidsinntekt.

Fuente: Stavanger Aftenblad, Lørdag 10. Mars 2012.